Kontakt

Mennica Koronna
im. Króla Władysława Łokietka

Właścicielem znaku towarowego Mennica Koronna jest:
BZ OMNIA Sp. z o. o.
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A/H04
85-862 Bydgoszcz
NIP 9532709235
KRS 0000683380

tel. 730053255
e-mail: biuro@mennicakoronna.com.pl