Kontakt

Mennica Koronna
im. Króla Władysława Łokietka

Właścicielem znaku towarowego Mennica Koronna jest:
PHU PROFI
ul. Wyzwolenia 103/45
85-790 Bydgoszcz
NIP 554 292 09 00
REGON 341418876

tel. 730053255
e-mail: biuro@mennicakoronna.com.pl