Regulamin zakupów

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca tj. BZ OMNIA Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 6A/H04, NIP 9532709235, KRS 0000683380, poczta elektroniczna: biuro@mennicakoronna.com.pl
Administrator danych przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
Klient korzystając z usług dostępnych na stronie internetowej wyraża zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opis procedury reklamacyjnej  

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@mennicakoronna.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy: w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy kupna należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@mennicakoronna.com.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: 85-862 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A/H04.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy.............................................................................................,
numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ……………………………………….,
data odbioru ………………………………………………..… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………
podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.